top of page

PROSJEKTER

AKTUELLE PROSJEKTER

Calmeyers gate 12, Oslo

Calmeyers gate 12, Oslo

Total renovering av bevaringsverdig kontorbygning. Ca 1900 m². Bygningen var opprinnelig en hattefabrikk, tegnet av arkitekt Henrik Nissen i 1885. Renoveringen er basert på å eksponere historiske kvaliteter i bygningen for å opprettholde bygningens identitet, samtidig som bygningen tilføres full teknisk opprustning.

Pågående bygging, november 2022.

For Hathon Eiendom AS

Nedre Husebykollen 2

Nedre Husebykollen 2

Mindre prosjekt på Hurumlandet.

Bankveien 14, Asker

Bankveien 14, Asker

Ombygging av garasjeanlegg til kontor. Ca 1000 m². Eksisterende garasjeplan i et boliganlegg fra 1994 ombygges til et moderne kontormiljø.

Pågående bygging november 2022.

For Bankveien 11&14 AS

Norasonde, Lillestrøm

Norasonde, Lillestrøm

Idéprosjekt for på- og ombygging av eksisterende forretnings- og kontorbygning Kirkegata 3 nær Lillestrøm stasjon. Oppstartet reguleringsarbeid.

Oppdragsgiver: Norasonde-gruppen